Thai Massage

Thaimassage 450kr per timme
(stark behandlande 550kr/tim 800kr/1,5tim)

thaimassage

Thaimassage har praktiserats i mer än 2500år.
Massösen arbetar med kroppens energilinjer.
Med en blandning av akupressur och yoga,stretchas musklerna ut,
vilket öppnar energiflödet och balans uppstår.
Massösen använder fingrar, händer,fötter,knän och armbågar för
att arbeta igenom energilinjer, muskler och akupressurpunkter.
De blockeringar som orsakar smärta och värk lösgörs genom
thai massagens fysiska bearbetning.
Genom årtusenden har thaimassagen utvecklats.
Man ser till kroppen som en helhet.
Problem och värk i en kroppsdel kan ha sitt ursprung i en annan kroppsdel.
Man får en djupare effekt eftersom man arbetar igenom hela kroppen.

Fördelar med thai massage :
Rätt utförd är det en mycket effektiv massage för att lösa upp
spänningar och blockeringar i kroppen.
Thaimassage passar de flesta människor.
Den är effektiv och ger en djup vila och avslappning.
Man varvar ner och glömmer stress relaterade problem.
Om man tar thaimassage regelbundet, sträcks leder och muskler
ut till sina normala vilolägen och hela kroppen mår bättre.
De unika stretchmomenten är bra för människor som är stela.
Effekterna kan liknas vid yoga.
Thaimassage kallas ibland för den lates yoga.
Blockerad energi och spänningar i kroppen frigörs
genom långsamma, djupa tryck vid energilinjer.
Nervbanor och blod stimuleras och detta ger möjlighet till självläkning.

Att tänka på !
Var försiktig med alla typer av massage om du har :
– feber eller är förkyld
– uttalad benskörhet
– akuta frakturer
– skador i ben, muskler eller leder
– diskbråck
– reumatisk sjukdom i halsryggen
– pågående inflammation
– infektion efter operation